Zameranie

ELEKTROMONTÁŽE -SERVIS- VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
- revízie el. zariadení NN - spojovacie a dátové siete
- elektroinštalácie, rozvádzače - riadiace systémy
- bleskozvody - poradenstvo
- elektro-materiál - dodávka PC, HW, SW